รัตนยูเนี่ยน
รัตนยูเนี่ยน
งานเสาโทรศัพท์ งานเสาเข็มเจาะ งานเสาเข็มเจาะ งานเสาเข็มเจาะ
 
รัตนยูเนี่ยน
          บริษัท รัตนยูเนี่ยน จำกัด ได้ก่อตั้งมาจากกลุ่มวิศวกรที่จบมาด้วยกันเมื่อ ปี พ.ศ. 2523 หลังจากต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานตามบริษัทฯ หรือหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นระยะเวลานานประมาณ 12 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่แต่ละคนเริ่มมีประสบการณ์ในการทำงานพอสมควร ในระหว่างนั้นงานก่อสร้างในเมืองไทยกำลังเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเป็นลำดับ ทำให้งานก่อสร้างอาคารในเมืองส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้เข็มตอกได้เพราะติดอาคารข้างเคียงหรือปัญหาการขนส่ง งานเสาเข็มเจาะจึงมีความจำเป็นต้องใช้อยู่ตลอดเวลา
 
รัตนยูเนี่ยน
          พ.ศ. 2535 วิศวกรกลุ่มนี้จึงได้ก่อตั้งบริษัทรัตนยูเนี่ยน จำกัด ขึ้นมาเพื่อมารองรับงานทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง(Dry Process) โดยได้มอบหมายให้ คุณเสน่ห์ เจนจบ เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ส่วนคนอื่นๆ คอยให้การสนับสนุนอยู่ข้างหลัง ทั้งด้านวิชาการและการดำเนินงาน

          บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปัญหาอย่างหนึ่งของงานทำเสาเข็มเจาะคือความลึกที่ปลาย เข็มเจาะใน กทม. ผู้ออกแบบมักระบุความลึก 21.00 ม. โดยที่ไม่มีการทำการเจาะสำรวจดินมาก่อนดังนั้นก่อนเริ่มงานทางบริษัทฯ จะพิจารณาและให้คำปรึกษาว่าบริเวณนั้นสามารถเจาะได้ลึกตามต้องการหรือไม่ นอกจากนั้นบริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อการ รับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะว่าสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้จริงตามที่ผู้ออกแบบกำหนด ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ารับน้ำหนักไ ม่ได้ก็จะให้คำปรึกษาแก้ไขให้ถูกต้อง

          เสาเข็มเจาะของบริษัทฯ สามารถใช้ได้กับอาคารชั้นเดียวจนถึงอาคาร 7 - 8 ชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มที่ ผู้ออกแบบกำหนดมา (โปรดดูผลงานที่ผ่านมา)

          หลังจากดำเนินการงานทำเสาเข็มเจาะมาได้ 10 ปี ระหว่างนั้นกิจการโทรคมนาคมกำลังขยายตัวมาก บริษัทฯ จึงได้เริ่มดำเนินการ รับงานก่อสร้างเสารับสัญญาณโทรศัพท์ โดยรับงานจาก TA-ORANG ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น TRUE MOVE ทำอยู่ประมาณ 5 - 6 ปี จึงขยายไปรับงานสร้างจาก AIS และ DTAC จนถึงปัจจุบัน
 
รัตนยูเนี่ยน
          เพื่อให้บริษัทฯ มีธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นและเป็นการกระจายความเสี่ยงในความมั่นคงของบริษัทฯ จึงได้มีแผนกออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างขึ้นมา โดยได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและดูแลแผนกนี้ทั้งหมด คือ คุณสุพจน์ ลิ้มสวนทรัพย์
 
หน้าหลัก | บริการ | โปรเจค | ติดต่อ | เกี่ยวกับรัตนยูเนี่ยน